Om de heren toch even in het zonnetje te zetten besloten Martin en Wim Morskieft de heren gewoon na te spelen in een hilarische sketch.
Binnen een half uur stond de tekst op papier, want over deze excentrieke figuren is genoeg te vertellen. De aanwezigen en insiders kwamen niet meer bij van het lachen. 

De fotograaf bleef er ook in hangen en vergat helaas te filmen. Gelukkig hebben we de tekst nog:

Plaat en Plaat. 

Echte Alfons en René zitten klaar op stoel. 

 

Wim komt op, gaat zitten, wachten en sjekkie draaien van een ander. 

W.“Hej de breur a zeen?”  Uitleg laatste toernooi, mopperen: “Hak m noe maar ophaalt, as ik m ophaal isse wa op tied! 

Martin komt op dooie gemak aanlopen, begroeting en  

W.Wat buj toch laat!  

M.Buj a begunn dan?  

WHej de kotte boks bie oe vuur ’t weagn? 

 

Gaan zitten en aankleden. 

M.Vandaag laatste toernooi, weet je nog het begin bij Kanaaltrekkers, altied de lichtste ploeg, leag der op, dat was pas leag! Doar heb ik dat steunn leert. Met links, dat valt hoast gineen op. Bie de beste 4 was ne topprestatie, noa de tied kratje lauw bier oet ’n kattnbak. 

W.Moch nooit van de moo, zeidn wie daw noar n autocross hen wann wes. Touwtrekn kreej kromme beene van volgns de moo. Valt toch wa met of nich? 

M.Hoe bij Oele gekomen. Alfons verkering met 1 van Mulder, as t wat wöddn zol met Yvonne mos ik bie Eule kommn touwtrekkn. Ik har niks te kiezn, het was 4 teegn 1 …  

W.Joa, verkering, doar waj ok a later met. Toen was ik a trouwt. Ik was met 21 a trouwt! … 

M.Paar joar later buj ok bie Eule kömmn. 

W.Toch hew wa wat bereikt in dee joarn! In 1988 Open Nederlands Kampioen bie Halfwegboys. Zo verschrikkelijk nat, doar kwammn miene zwembandjes good van pas! 

M.WK 1990 in Slagharen. Smonns steil vroog weagn en doarnoa eier bakkn. Geit har de eier sponsort en Martin Morskieft de panne.  

W.Dat ding was zo krom, de eier dreemn omoal noar t milln hen. Hek de panne nog eerst effn oetvlakt op n trekhaak van n auto. Dat haddn ik en Bennie van de Weer a wa eerder doan, dat was ja in de joarn dat de Weer mie nog heurn. 

M.Toen haw wa ne onmeunig beste ploeg. As Herman nich blesseert was raakt haw ut doar wunn! Wie haddn met 7 man nog wunn, wie haddn Martin of Wim Morskieft nog wa der oet könn loatn haw nog wunn. Mer zonder Herman gung nich. 

W.Wat doow vandaag, kotte of lange boks? Is t 15 groadn?  

M.Kan mie nich schelln, ik doo met n langn. Dat dook aaltied.  

W.Dat kan ik hoast nich maakn, ik bun noe beoordelaar dus ik mot wa zorgn dak het zelf terechte heb. Ik heb ne kotte boks. Wat duch der oe van? 

Beker van Vlaanderen hew ok a wes. Manus as chauffeur, den pakkn elk rood stoplech met! Later hek de remmn van dee bus nog es noakekkn, doar deugn niks van. Toen hak in Almelo zon bedriefke, Rekos hettn dat. Touwtrekkn in t eerpellaand. Ie könt wa zeggn dat wie dee Belgen het touwtrekkn hebt leert. 

M.HP 1600 hew ok nog mangs wes. Bie oons Meriens! In Wouw, in Broabaant. Dee hek nog es coacht, met zonnen heeln dikkn ankerman. Ik bun alleen bie n anker goan stoan en de hele tied schreeuwn van achterover! Loat dee kiloos warkn! Achteroawer! Den keal was zo dik, den kon het bordje met middagettn op n boek zettn dan leup m de jus nog nich van t bordje. Den keal den bleujn! 

W.Dat wann mooie tiedn! En wie wann der aaltied. Doar kan de jeugd van noe nog n vuurbeeld an nemmn! Aait hebt ze wat. Dan hebt ze hier n pijntje, dan zit doar ne köttel vast.  

M.Ze könt ok aait direks wier proatn as ze van t touw of komt. Dat kan nich, dan hej nich wat doan!  

W.Joa, de jeugd. Hoe oold bunt ze noe? Op den leaftied dea ik a 15 joar an touwtrekkn!  

M.Blöäskes, dat bunt ze. Zeet ze doar noe stoan. Ik deank dat oons Natasja ze stuk vuur stuk de baas is. Joa, ze mot nog nen hoop leern. En nog vol meer ofleern. Ze hebt nog gin haand water an oons. Ach jonge, wie wann der aaltied!  

W.Noh, Alfons, aaltied… ie hebt nog es n joar mist umdaj beide beene haddn brökkn kaank mie herrinnern. Toen begun ie wier met trainn en toen har Geit Voshaar de eerste trainingn meer zeerte as ie…  

M.Joa breur, aw zo begint: Ie hebt es in ne driefmesttank leegn, toen leut ie het ok ofweetn! Hew oons nog of möttn meldn vuur de competitie. Maar vuur de rest wann wie der aaltied! 

W.Mer noe is t ofloopn. Noe doow alleen donderdaagns nog. Dat kaank toch nig missn. Betje zeurn en drammn. Trainer de gek anstekkn en zeggn dak der loop vuur mien rust.  

M.Of heel lang bliemn liggn aw wier an t touw mot en dan heel langzaam der hen loopn, hillemoal um n ankerman henloopn in plaats van oawer het touw hen stappn. Ha Ha Ha … Doar hebt de trainers niks van in de gaatn!  

W.Of klaagn daw nog gin 3 minuutn rust hebt had tussn de buurtn.  

M.Joa, het zol ne saaie bedoening wöddn zonder oons. Noa de tied gezellig saamn douchn. René ie mot ok nog n moal wat an dat douchewater doon. Dee kippnplukkers hebt dat vol te heet stoan. Aj der te lang onder stoat valt oe de veern der zo of.  

W.En dan noa de tied effn n paar dreenkn. Ze hebt oe toch al es anhooln aj monn bloazn of nich?  

M.Joa, mer dat weet zowat gineen. En ik hool der mie noe ok better an. Dat leste biertje nem ik nich meer, dan nem ik nen Raadler. Of twee. Stel oe vuur aks nachts nog es met beeste vangn möt. Dan muj toch wa n betje nuchter ween. 

Dat dook noe met de competitie ok. Ze zeet leewer nich aw bier dreenkt n oamnd van te vuurtn dus dan dook dat nich. Ik leppel noe n fleske advocoat op, dat smaakt ok bes! 

 

W.Tis laat zat, ik dach aw n moal begunn. Woar is de rest eigenlijk? OOO dee bunt hen warmloopn. Dat bunt wie nich neudig, wie bunt a warm. 

M.Kiek mar, buw nog op tied zat! 

 

Effn de taske an de kaant, en dan geet t beginn. Ow, ik heb hier nog wat in zittn. Es kiekn, dat zult wa medailles en aander oold iezer wean oet oonze roemruchte carriere. Wat doow der met?  

W.Ik wil ze nich hebbn, doar kan mien personeel bie Schuitemaker niks met.  

M.Ik ok nich, dan komt ze bie t oole iezer. Zolln der nog wat wean diew der bliej met könt maakn? Van dee jonge jongs of zo?  

W.Kiek es, doar hej nog 2 van dee jonge kealkes zittn, dee bunt der vast bliej met. Hier jongs, anpakkn, dee bunt vuur jullie! 

Rene en Alphons krijgen een mooie attentie namens de vereniging. 
De rekening komt vanzelf bij penningmeester Rene binnen

 
 


 
 
 

 
 
 
Website sponsor: